100 kr till FCF vid köp av "Cancer Wellness"

Webbkurs Cancer Wellness

Arcadia Friskvård donerar 100 kr till Fonden CancerFriskvård för varje såld kurs av Mindful Living - Cancer Wellness. Kursen vänder sig till cancerberörda som haft eller ännu har cancer och som vill ha hjälp att komma vidare och hitta sin kraft igen. På länken hittar du en kort beskrivning av innehållet i kursen.

Fonden CancerFriskvård känner sig hedrade av att Fia Hobbs valt att vara sponsor till Fonden Cancerfriskvård och det ändamål som vi känner är så viktigt - att få sprida infomration och att erbjuda Friskvårdande veckor till cancerberörda och närstående.
Ett varmt tack Arcadia Friskvård.