Fonden Cancerfriskvård upphör 31/12-2020

Stockholm 25/11-2020
 
Från och med den 31/12-2020 upphör Fonden för Cancerfriskvård.
 
2020 har varit ett tufft år för många människor pga Covid-19. För FCF som ideell förening som enbart förlitar sig på ideellt arbete inom styrelsen och inte har några bidrag, så har det varit en extra stor utmaning.
Det påverkansarbete som vi arbetat med sedan 2015 kom till ett stopp då alla möten under våren sköts fram till hösten och nu på obestämd tid framöver.
FCF har varit en aktiv deltagare under sina fem år bland annat i diskussioner med politiker på regional och nationell nivå. Vi har deltagit under Politikerveckan i Visby under många år och på en rad olika konferenser där rehabilitering varit i fokus, både i och utanför Sveriges gränser. Allt detta har bekostats ur egen ficka av ordförande. Fonden har bidragit med digitalt samtalsstöd och webbkurser till cancerberörda och drivit kampanjer för både cancerberörda och närstående. De medel som kommit in genom medlemmars medlemskap har även gått till 90-kontots avgifter som FCF hade under många år.
Vi lämnar nu över stafettpinnen och hoppas att det vi gjort har banat väg för en pre-habilitering och rehabilitering som omfattar den mentala, känslomässiga, existentiella inverkan som det innebär att få en cancerdiagnos.
Att få till en bättre rehabilitering där varje person och dess närstående sätts i fokus är fortfarande en vision som vi hoppas få uppleva. Vi har inte de krafter och pengar som krävs att fortsätta och donerar därför kvarvarande medel från FCF till Cancerhjälpen. Vi är övertygade att pengarna kommer till stor nytta där de behövs bäst.
Jag vill tacka styrelsen och tidigare styrelseledamöter för de insatser de gjort. Detta innebär inte slutet för engagemanget för cancerberörda och närstående. Det kommer bara att ta nya former.
Önskar alla ett gott slut på 2020 och ser framemot fler ljusglimtar under nästa år.
 
Stockholm 25/11-2020
Fia Hobbs
Grundare och ordförande
Fonden för Cancerfriskvård

Medlemsskap

Fonden Cancerfriskvård avvecklas 31/12-2020 och vi skänker våra medel till Cancerhjälpen.

Dina uppgifter är trygga hos oss

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) krävs samtycke för att spara personlig data, såsom t ex  namn och kontaktuppgifter. När du ger en gåva eller blir medlem medger du att Fonden CancerFriskvård registrerar och lagrar dina personuppgifter i vårt register. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Vill du göra ändringar i dina uppgifter eller strykas ur vårt register så är du välkommen att kontakta oss

Här kan du stödja oss:
SE banken bankgiro
304 - 0243