Simon Baggerman, ordförande

Simon Baggerman

Simon har starkt engagemang i samhällsnyttan


Simon vill hjälpa människor hitta sitt syfte
Ett av de saker som Simon drivs mest av är att göra en få göra skillnad både utifrån ett personligt, företagsmässigt och samhällsperspektiv.
I hans coachning inom personlig utveckling använder Simon därför ofta begreppet ”syfte” för att få människor att uppleva en meningsfullhet i livet. Syftet beskriver han då som när en person får göra det de tycker om, de är duktiga på, där det finns en samhällsnytta för och en möjlighet att tjäna pengar på. Men när livet plötsligt vänder krävs det en oerhört stor omställning för individen och ibland hitta ett nytt syfte.
 
”Just eftersom Fonden Cancerfriskvård vill bidra i den omställningen känns det som ett självklart val att vilja engagera sig i fonden. På så sätt kan jag både göra skillnad för de berörda människorna, för fonden och för samhället i stort”.
 
Sedan 2010 driver Simon sitt eget bolag med företagsutveckling av små- och medelstora företag samt med personlig utveckling av företagsledare och privatpersoner, bland annat baserat på DiSC och ett eget framtaget program.
Tidigare har han arbetat volontär med varierande samhällsfrågor i olika länder och innan dess jobbade han de första åtta åren av sin karriär i Holland med revision av internationella, börsnoterade bolag.
Simon är Certifierad ledamot av Styrelseakademien och har, utöver ordförandeskapet i Fonden Cancerfriskvård, även ett engagemang som kassör i en av Uppsalas större fotbollsföreningar, Vaksala SK.

linkedin.com/in/simonbaggerman/
Next Level Business