Katarina von Wachenfeldt, suppleant

Katarina von Wachenfeldt

Arbeta ideellt och göra skillnad för andra är meningsfullt!


 

Katarina har bred yrkeslivserfarenhet från flera olika branscher, med start inom ekonomi med fokus på revision och rådgivning till personalområdet och vidare till formgivning och vård. En medveten och kontinuerlig resa för att utmanas och växa som människa.

”Mitt främsta mål i allt det jag väljer är att det ska kännas meningsfullt. Det har naturligt fört mig till att jobba i roller som förutsätter närvaro och gör att jag kan bidra till andra. Gemensamma beröringspunkter är att vårda, stötta, coacha och synliggöra. Att på riktigt se, lyssna på och hjälpa människor praktiskt eller i att orka acceptera, se framåt och få tillgång till sin inneboende kraft, såväl mentalt som fysiskt. Med det fokuset tror och hoppas jag kunna bidra positivt i FCF:s arbete för cancerberörda och deras anhöriga.

Nuvarande anställningar/arbetsområden/utbildningar/erfarenheter: 

  • Operations-/SVF-koordinator inom gyncancerområdet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tidigare kliniskt arbete som undersköterska inom slutenvården med gyncancerpatienter samt inom äldrevården.
  • HR-konsult, doula, taktil massör, skribent, formgivare i egen firma, Striking AB.
  • Civilekonom, undersköterska, certifierad doula, certifierad Taktipromassör.
  • Flerårig erfarenhet som konsult och från styrelsearbete och personalutveckling inom revisions- och redovisningsbranschen


http://www.striking.se
https://www.linkedin.com/in/katarina-von-wachenfeldt-78820336/