Inger Höglund, kassör

Inger Höglund

Inger ansvarar för ekonomin

Inger har en lång erfarenhet inom ekonomiområdet. Hon har arbetat som ekonomichef på Stockholms universitet inom social forskning och
med ekonomi inom återförsäkringsbranchen.  
Det är med stor ödmjukhet hon tar sig an sitt första styrelseuppdrag och
känner glädje och tacksamhet att få vara med och förbättra livskvaliteten för cancerberörda och deras närstående.