Inger Höglund, kassör

Inger Höglund

Inger ansvarar för ekonomin

Jag har en lång erfarenhet inom ekonomiområdet. Arbetat som  ekonomichef på stockholms universitet inom social forskning.
Har även arbetat med ekonomi inom återförsäkringsbranchen.  
Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an mitt första styrelseuppdrag och
det känns speciellt att få vara med och förbättra livskvaliteten för cancerberörda och deras närstående.