Helena Janlöv Remnerud, suppleant

Helena Janlöv Remnerud

Helena är expert på lymfsystemet

Jag är 69 år och leg sjuksköterska samt medicinsk lymfterapeut. Lymfödem är en relativt vanlig biverkning av cancerbehandling. Har arbetat med lymfödempatienter i mer än 25 år och har tillsammans med patientföreningen Svenska Ödemförbundet kartlagt erfarenheter av den kunskapsöverföring som behövs för att patienter skall få mer egen kontroll över en lymfödemsvullnad. Detta arbete resulterade i Postern Lympho-Logical Thinking som vann 1:a pris på International Lymphoedema Framework´s  3:e världskongress i Toronto 2011.
Jag har skrivit häftet som handlar om egenbehandlingen: Risk för lymfödem efter bröstcancer – vad kan jag göra själv?
Hösten 2015 fick jag Årets utmärkelse av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation i Sverige för min strävan att förmedla kunskap om egenbehandling av lymfsystemet till bröstcanceropererade runt om i Sverige. Då jag upptäckte hur muskelspänningar kan hindra lymfflödet utarbetade jag redan i slutet av 1990-talet undervisningen Lymfflödesmassage för massörer.
Jag är även medlem i Edsbro Röda Kors-krets styrelse.