Fia Hobbs, ordförande

Fia Hobbs

Fia är FCF's grundare och eldsjäl

Grundare och initiativtagare till FCF och har ett hjärta som klappar för ett holistiskt synsätt på fysisk och mental rehabilitering. Fia har arbetat utomlands under många år och driver eget företag inom friskvården där hon arbetar som kropps- och samtalsterapeut.

- Under åren som terapeut har jag lyssnat in vad det är som efterfrågas av både cancerberörda och närstående och har länge burit på en längtan att kunna erbjuda cancerfriskvård och inkludera de närstående i processen att komma vidare efter en cancersjukdom.

Fia var med och startade upp Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering år 2007 och satt med i styrelsen under fem år. 
Hon har också suttit i Svenskkinesiska föreningens styrelse under några år och varit teamordförande och mentor hos en lokal BNI grupp i Stockholm.

Sedan 1990 har hon varit egen företagare och arbetar som kropps- och samtalsterapeut med stresshantering och stödsamtal för cancerberörda och deras närstående. Innan dess arbetade hon i resebranschen och på ett internationellt ideellt företag inom hälso- och sjukvård i New York, Project Orbis.

Arcadia FriskVård
Fia Hobbs
Efter cancern
Öst möter Väst: mental träning över gränserna