Eva Keith-Rosander, suppleant

Eva Keith-Rosander

Eva ger stöd till cancerdrabbade

Eva är utbildad stödperson till cancerdrabbade och närstående via bröstcancerföreningen.
Hösten 2003 fick hon sin bröstcancer diagnos och genomgick den sedvanliga behandlingen med cellgifter operation och strålning och åt antihormoner under ett antal år.
Tidigt insåg både Eva och hennes man hur viktigt det var att hitta mentala redskap för att orka gå igenom den här perioden och att behovet av stöd behövs även då de medicinska behandlingarna är slut. 
Hon arbetat drygt 30 år inom vård och omsorg. Eva är gift och har numera vuxna barn.