Styrelse Fonden CancerFriskvård

Styrelsen för Fonden CancerFriskvård är engagerade i att skapa en bättre värld och jobbar utan ersättning. Att få bidra till att vardagen förändras till det bättre för dig som är cancerberörd och din närstående är belöning nog för oss. Vi har alla upplevt cancer på nära håll och vet vikten av ett bra stöd efter behandllingen.

Fia Hobbs
Ordförande och grundare

Magnus Filipsson
Vice ordförande

Maria Torshall
Sekreterare

Inger Höglund
Kassör