Styrelse Fonden CancerFriskvård

Styrelsen för Fonden CancerFriskvård är engagerade i att skapa en bättre värld och jobbar utan ersättning. Att få bidra till att vardagen förändras till det bättre för dig som är cancerberörd och din närstående är belöning nog för oss. Vi har alla upplevt cancer på nära håll och vet vikten av ett bra stöd efter behandllingen.

Simon Baggerman
Ordförande

Fia Hobbs
Sekreterare och grundare

Linda Moberg
Suppleant

Magnus Filipsson
Vice ordförande

Maria Torshall
Ledamot

Katarina von Wachenfeldt
Suppleant