CancerFriskvård - ett sätt att förhålla sig
och skapa en ny mening i livet!

CancerFriskvård är viktigt

Många upplever det som tuffast, rent psykologiskt, när alla cancerbehandlingar är avklarade och det normala livet ska ta vid igen. Det är oftast då insikten dyker upp om vad man har gått igenom. Den nära kretsen av anhöriga och kollegor är glada för att behandlingarna är klara, men den glädjen infinner sig inte omgående hos den som varit drabbad. Det är svårt att gå från behandlingar ena dagen och sedan tillbaka till sitt “vanliga” liv.  Det är många tankar och reflektioner som dyker upp, speciellt vid efterkontroller som skapar orostankar och rädsla för återfall. Det kan också kvarstå biverkningar av olika slag från behandlingarna.
Ingenting blir som vanligt efter en cancersjukdom, det kan ta tid att komma tillbaka och det är viktigt att få stöd och hjälp på vägen. 

Unikt för fonden är att även en närstående får ta del av stödpdrogrammet. Du kan antingen betala stödprogrammet själv eller prata med din arbetsgivare om de kan stå för en del av din rehabiliteringsprocess.

Livsstilens betydelse

Cancerstatistiken visar att var tredje person drabbas idag av cancer och 2030 räknar man med att varannan person kommer vara drabbad. Det positiva är att vi kan påverka denna dystra statistik, bl a genom vår livsstil, kostvanor, minskad stress, osv. Vi vill lyfta kunskapen om livsstilens betydelse för vår hälsa.

Påverka beslutsfattare

Fonden CancerFriskvård, FCF, vill öka medvetenheten om hur vi kan påverka vår hälsa positivt genom de val vi gör och även påverka våra beslutsfattare genom att lägga mer fokus på prevention och återhämtning.