Insamlingskampanj för Friskvårdsveckan

På gång i FCF

Vill du bidra eller känner någon som vill bidra till att aktivt hjälpa berörda individer till en
bättre framtid?
Läs mer om dessa uppdrag

Vår insamlingskampanj fortsätter för att stödja CancerFriskvårdsveckan hösten 2018.

Ny samarbetspartner är WarOnCancer där alla kan få skriva om sina upplevelser och inspirera andra. Gå in på WarOnCancer och berätta din historia och hjälp oss att sätta den friska vården på kartan.

Omvärld

Många blir aldrig erbjudna rehabilitering och efterstöd. Fonden CancerFriskvård arbetar för att alla som behöver ska kunna få återhämtning. Vi behöver dock hjälp och söker företag som vill sponsra denna verksamhet och i gengäld få synas på vår hemsida och i andra sammanhang. Många cancerdrabbade vittnar om att det är efter sjukdomen som det behövs stöd för att komma vidare och gärna tillsammans med sina närstående.
Till Sörmlands Nyheter

"Det handlar om att främja personers psykiska och sociala förmåga att klara av vardagen igen, komma tillbaka i arbete och att försöka skapa en så meningsfull och normal tillvaro som möjligt, säger Christian Pedersen, kansli- och utvecklingschef på Blodcancerförbundet." 
Detta gäller långt ifrån bara Blodcancerförbundets medlemmar utan i stort sett alla som haft cancer. Fonden CancerFriskvård startades just på grund av detta och vi ser även att de närstående ska få samma rätt till stöd. Hjälp oss att stödja fler. 
Till Onkologi i Sverige

Nätverket Qoola Qvinnor samlade in 15 000 kronor i en insamlingskampanj och vill du göra samma sak och stödja en cancerberörd och deras närstående är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Arcadia Friskvård donerar 100 kr till Fonden CancerFriskvård för varje såld kurs "Efter Cancer". 

För varje sålt smycket "life" skänker WorkbySuz 250 kronor till FCF www.workbysuz.se