Vi har arbetat med påverkan sedan 2015 för att stödja cancerberörda och närstående!
 

loading...

Fonden Cancerfriskvård är en ideell förening som arbetar aktivt för en bättre rehabilitering efter cancern genom påverkansarbete mot politiker, regering och sjukvården.

Från och med den 31/12-2020 upphör Fonden för Cancerfriskvård
 
2020 har varit ett tufft år för många människor pga Covid-19. För FCF som ideell förening som enbart förlitar sig på ideellt arbete inom styrelsen och inte har några bidrag, så har det varit en extra stor utmaning.
Det påverkansarbete som vi arbetat med sedan 2015 kom till ett stopp då alla möten under våren sköts fram till hösten och nu på obestämd tid framöver.

FCF har varit en aktiv deltagare under sina fem år bland annat i diskussioner med politiker på regional och nationell nivå. Vi har deltagit under Politikerveckan i Visby under många år och på en rad olika konferenser där rehabilitering varit i fokus, både i och utanför Sveriges gränser. Allt detta har bekostats ur egen ficka av ordförande. Fonden har bidragit med digitalt samtalsstöd och webbkurser till cancerberörda och drivit kampanjer för både cancerberörda och närstående. De medel som kommit in genom medlemmars medlemskap har även gått till 90-kontots avgifter som FCF hade under många år.

Vi lämnar nu över stafettpinnen och hoppas att det vi gjort har banat väg för en prehabilitering och rehabilitering som omfattar den mentala, känslomässiga, existentiella inverkan som det innebär att få en cancerdiagnos. Att få till en bättre rehabilitering där varje person och dess närstående sätts i fokus är fortfarande en vision som vi hoppas få uppleva. Vi har inte de krafter och pengar som krävs att fortsätta och donerar därför kvarvarande medel från FCF till Cancerhjälpen. Vi är övertygade att pengarna kommer till stor nytta där de behövs bäst.

Jag vill tacka styrelsen och tidigare styrelseledamöter för de insatser de gjort. Detta innebär inte slutet för engagemanget för cancerberörda och närstående. Det kommer bara att ta nya former.
Önskar alla ett gott slut på 2020 och ser framemot fler ljusglimtar under nästa år.
 
Stockholm 25/11-2020
Fia Hobbs
Grundare och ordförande
Fonden för Cancerfriskvård

Vad är CancerFriskvård?

  • stöd för dig som är cancerberörd och närstående
  • mental & fysisk träning
  • fokus på det friska i kroppen
  • stressshantering
  • antiinflammatorisk kost
  • mindfulnessbaserat stödprogram

CancerFriskvård

hösten 2020

Mindfulnessbaserad CancerFriskvård
15 oktober startar en 9 veckors webbkurs online som är till för dig som är cancerberörd tillsammans med din närstående. 

Medlem

bli medlem och stöd oss

Fonden CancerFriskvård behöver dig som medlem för att kunna förverkliga vår vision om att alla ska få rätt till CancerFriskvård.

Våra möjliggörare

gör vår vision möjlig

Bli en av våra fantastiska möjliggörare/företagssponsorer och var med att bidra till en god cancerfriskvård.

CancerFriskvård för alla

Vi vill påverka framtiden

Vi jobbar aktivt med att påverka samhället så att CancerFriskvård blir en självklar del för dig som är cancerberörd.
 

Hur startade FCF

Fia och hennes dröm

"En dröm jag burit med mig sedan 2008 är att få starta ett friskvårdscenter där både cancerberörda och deras närmaste kan få stöd och verktyg att blicka framåt."

Samarbetspartners

Vill du vara med och påverka?

Vi söker dig vars hjärta klappar för ideell verksamhet och som har kunskap och tid att hjälpa FCF att synas och bidra till en friskare rehabilitering. Hör av dig till oss.

Ledord

- Ditt behov i fokus
- Empati och engagemang
- Professionalism
- Mångfaldig kompetens

Vision

Vi vill genom opinionsbildning medvetandegöra och påverka förändring av samhällsstrukturer till att förbättra cancerberördas framtida förutsättningar.  Vi genomför aktiviteter som ger stöd och verktyg för cancerberörda.

Vad gör oss unika

Fonden CancerFriskvård
- vänder sig till dig som är
  cancerberörd och färdigbehandlad

- vänder sig också till närstående
- erbjuder CancerFriskvård
- lägger fokus på det friska i
  kroppen

Sagt om CancerFriskvård

Solweig Wessman

En cancerdiagnos är omtumlande och man har svårt att tänka klart. Jag är så otroligt tacksam för den hjälp jag fått på vägen. Även om man vet mycket om kost och mental träning, behöver man hjälp utifrån, samtala med andra och ha roligt tillsammans.
 

Hans Rosander, anhörig

Att få hjälp att försöka sätta sig in i en cancerdrabbads upplevelser, reaktioner och frågeställningar var mycket värdefullt. Även få ta del av andra anhörigas reaktioner. 
För mig blev det hela en omvälvande och positiv upplevelse.

Camilla Munthe

När man kommit till sista cyto-statikabehandlingen så har man ingen ork kvar, och då menar jag INGEN ork, gränsen är nådd.  
Omvårdnad, god mat, nya insikter och komma igång fysiskt så jag kan leva mitt liv. Jag vill ha ett liv med min käre man, vi har mycket tid kvar att njuta av.

Här kan du stöjda oss:
SE banken bankgiro
304-0243