Cancerberörda och närstående –

Ny Start i Livet

Du som är färdigbehandlad från en cancersjukdom inbjuds att tillsammans med din närstående, ansöka till en veckas CancerFriskvård utomlands med Fonden. Syftet med friskvårdsveckan är att fokusera på det friska i kroppen. Vi erbjuder ett komplett stödprogram för att öka det fysiska och psykiska välbefinnande samt tid till att bara vara och möta varandra i en friskare inramning. Det blir en Ny Start i Livet!  >> Cancerfriskvård

Stöd oss

Fonden CancerFriskvård, FCF, vill öka medvetenheten om hur vi kan påverka vår hälsa positivt genom de val vi gör och även påverka våra beslutsfattare att lägga mer fokus på prevention och återhämtning.

Just nu pågår insamling och vi är tacksamma för alla bidrag, donationer och minnesgåvor som kommer in genom vårt 90-konto Bg 900-4847. Vill du som företag synas på vår hemsida med din logga och stödja cancerberörda är du välkommen att kontakta ordforande@fondencancerfriskvard.se

>>  Stöd oss

Vad gör oss unika

  • Vi vänder oss dig som är cancerberörd och färdigbehandlad
  • Vi vänder oss till din närstående
  • Vi erbjuder CancerFriskvård i Spanien
  • Vi lägger fokus på det friska i kroppen

Läs mer >> Vad gör oss unika

Syftet med Fonden

Fonden CancerFriskvård är en ideell förening med 90-konto. Vårt syfte är samla in pengar för att kunna erbjuda CancerFriskvårdsveckor och tillsammans med våra möjliggörare bidra till de som inte har ekonomisk möjlighet att kunna bekosta hela veckan själv.

Vi vill även lyfta kunskapen om livsstilens betydelse för vår hälsa. Det gör vi genom att påverka beslutsfattare och informera individer och lägga mer fokus på prevention.

Vision

Cancerberörda människor ska kunna få CancerFriskvård tillsammans med en närstående/partner/vän.

Ledord

Individens behov i fokus
Empati och engagemang
Professionalism
Mångfaldig kompetens

STÖD OSS

Tack för ditt stöd