Fia Hobbs, ordförande

Fia Hobbs

Fia är Fondens grundare och eldsjäl

Grundare och initiativtagare till FCF och har ett hjärta som klappar för ett holistiskt synsätt på fysisk och mental rehabilitering. Fia har arbetat utomlands under många år och driver eget företag inom friskvården där hon arbetar som kropps- och samtalsterapeut.

- Under åren som terapeut har jag lyssnat in vad det är som efterfrågas av både cancerberörda och närstående och har länge burit på en längtan att kunna erbjuda cancerfriskvård och inkludera de närstående i processen att komma vidare efter en cancersjukdom.

Fia har varit med och startat upp Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering år 2007 och satt som sekreterare de första två åren. 
Hon har också suttit i Svenskkinesiska föreningens styrelse under några år. 
Varit teamordförande och mentor hos en lokal BNI grupp i Stockholm.
Kropps- och samtalsterapeut där hon arbetar med stresshantering och stödsamtal för cancerberörd och deras närstående.

Varit egen företagare sedan 1990. Innan dess arbetat i resebranschen och på ett internationellt ideellt företag inom sjukvården i New York, Project Orbis.

Arcadia FriskVård
Fia Hobbs
Efter cancern
Öst möter Väst: mental träning över gränserna