Ansökan till CancerFriskvårdsvecka 2018

Ansökningsförfarande

Vuxna som är färdigbehandlade från sin cancersjukdom kan tillsammans med en närstående söka för att få delta i en friskvårdsvecka, som Fonden för CancerFriskvård, FCF, anordnar på ett friskvårdscenter i Spanien. Vi vänder oss till personer som är över 18 år och det gäller både den cancerberörda och närstående.

Fyll i ansökningsformuläret här nedanför och skicka in till oss. Uppfylls grundkriterierna kommer en sjuksköterska från FCF att ta personlig kontakt med dig för en djupintervju och inhämta ytterligare uppgifter för att kunna göra sin slutgiltiga bedömning. 
Alla uppgifter behandlas, förvaras och hanteras konfidentiellt och endast sjukvårdsutbildad personal har tillgång uppgifterna. Vi följer personuppgiftslagen PUL och nya GPDR som träder i kraft 2018.

Fält med * är krav. Övriga är valfria.Ansök om bidrag till resan

Om din årsinkomst inte överstiger maxbeloppet som för 2016 ligger på 250 000 kronor kan du ansöka om stöd från Fonden. Samma inkomstgräns gäller för den närstående för att söka bidrag.
ALLA deltagare står ALLTID för sina egna resekostnader och bokning av flyg.